Bilagor

Under denna flik hittar du bilaga 1 - Metod och tillvägagångssätt i arbetet, bilaga 2 - Metod för urval av vårdtyngdsindikatorer samt bilaga 3 - Metod för urval och kategorisering av kliniker och tidsperioder. Du navigerar mellan bilagorna genom att använda menyn till höger.