Redaktörer och upplysningar om innehållet

Redaktörer

Niclas Johansson

Nils Mårtensson

Annika Wallenskog

Upplysningar om innehållet:

Louise Andersson (kultur i regionerna)

Anders Brunstedt (samhällsekonomi)

Jonas Eriksson (läkemedel, kostnader för hälso- och sjukvård)

Anders Folkesson (centralisering, kommunernas ekonomi)

Nils-Eric Gustavsson (regionernas ekonomi)

Anna Kleen (offentliga finanser)

Bo Legerius (kollektivtrafik, skatteunderlag)

Nils Mårtensson (digitalisering)

Måns Norberg (kommunernas ekonomi, appendix)

Per Sedigh (regionernas ekonomi, appendix)