Redaktörer

Madeleine Holm

Niclas Johansson

Annika Wallenskog

Upplysningar om innehållet:

Mikaela Bolin (samhällsekonomi, offentliga finanser)

Anders Brunstedt (samhällsekonomi, arbetsmarknad)

Bodil Båvner (det kommunala självstyret, om skolan)

Adrian Ekström (digitalisering)

Jonas Eriksson (läkemedel, kostnader för hälso- och sjukvård)

Jonathan Fransson (kommunernas ekonomi, äldreomsorg)

Tor Hatlevoll (arbetsmarknad)

Mikael Havasi (kostnader för hälso- och sjukvård)

Madeleine Holm (kommunernas ekonomi)

Åsa Högberg (nära vård)

Patrik Jonasson (samhällsekonomi, BNP, skatteunderlag)

Åke Karlsson (kostnader för hälso- och sjukvård)

Anna Kleen (samhällsekonomi, offentliga finanser)

Björn Kullander (det kommunala självstyret)

Bo Legerius (skatteunderlag, kollektivtrafik)

Nils Mårtensson (pensionskostnader och avtal)

Måns Norberg (kommunernas ekonomi, appendix)

Per Sedigh (regionernas ekonomi, appendix)

Siv Stjernborg (pensionskostnader)