Läs vidare

SKR har tagit fram ett antal rapporter för att ge en fördjupad bild av hur öppna förskolan kan vara en integrationsfrämjande arena.

Ett steg in – Utvärdering av fem kommuners verksamhet

För mig och mitt barn – Intervjustudie med utrikes födda besökare på öppna förskolan

Öppen förskola öppnar många dörrar – Översikt av forskning och studier inom området