Om Verktygslådan

Inom ramen för SKR:s överenskommelse med regeringen, Öppen förskola för språk och integration, har Sveriges Kommuner och Regioner kommit i kontakt med drygt 100 kommuner som arbetar med den öppna förskolan som arena för att nå utrikes födda föräldrar och deras barn. Verktygslådan bygger på erfarenheter från kommuner som bidragit med sina lärdomar under perioden 2018–2020. En referensgrupp med medarbetare från elva kommuner har varit till stor hjälp i arbetet.

Föräldraledighet är en anledning till att etablering för utrikes födda kvinnor tar längre tid än för män. Ledigheten kan innebära uppehåll från sfi och andra insatser. Majoriteten av de aktiviteter som SKR tagit del av på öppna förskolan är utformade just för att stärka integration och bryta isolering för målgruppen kvinnor. Eftersom även män är välkomna att delta så använder vi ändå begreppet ”utrikes födda föräldrar”.