Förord

Välfärdsteknik, dvs. digitala lösningar för ökad trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet, kan ge ett väsentligt bidrag till att öka kvaliteten, tryggheten och integriteten för individen och samtidigt fri­göra mänskliga resurser från tillsyn till praktiskt omsorgsarbete och mänskliga möten. Många kommuner upplever att införandet av välfärdsteknik är svårt och tar lång tid och att svårigheter kring upphandling är ett av de största hindren.

SKL:s Beställarnätverk välfärdsteknik vill med den här vägledningen ge stöd till kommuner och andra vid upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen är tänkt att kunna användas av både verksamhets­företrädare och upphandlare. Den är också avsedd att vara vägledande för leverantörer av välfärdsteknik.

Vägledningen har tagits fram av SKL:s Beställarnätverk välfärdsteknik som själva svarar för innehållet. Det bygger på gruppens samlade erfarenheter och tolkning av behoven i verksamheterna, marknadens utbud och möjligheterna i upphandlingar som genomförs i närtid. För­hoppningen är att de ska komma till nytta och underlätta och förbättra kommande upphandlingar samt att de ska bidra till en mer enhetlig terminologi och kravställning.

Beställarnätverkets arbete finansieras av SKL, VINNOVA och delta­garnas arbetsgivare.

Stockholm i januari 2019

Patrik Sundström
Programansvarig för ehälsa
Avdelningen för digitalisering
Sveriges Kommuner och Landsting