Sammanfattning

Den här vägledningen har tagits fram av SKL:s Beställarnätverk välfärdsteknik och är tänkt som stöd för alla som är på väg att upphandla välfärdsteknik. Den följer i sin struktur Upphandlingsmyndighetens grafiska modell för inköpsprocessen och är därför indelad i följande steg

Inköpsprocessen i aktivt samspel

Om vikten av att ha med rätt aktörer i inköpsprocessen.

Göra strategiska val inför upphandlingen

Om att utse var i organisationen huvudansvaret för upphandlingen ska ligga, när upphandlingen bör genomföras, om den ska göras på egen hand eller i samverkan med annan.

Planera

Om omfattning och avgränsning för upphandlingen – vilken typ av välfärdsteknik, vilka boendeformer och verksamhetsområden samt förhållandet till övrig fastighetsteknik.

Kartlägga

Om att kartlägga behov, nuläge och marknad samt om leverantörsdialog.

Analysera

Det mest omfattande steget med avsnitt om särskilt respektive ordinärt boende boende, tekniska förutsättningar, funktionsövervakning, personalenheter, interoperabilitet, krav på leverantör, tekniska funktioner, öppna system, avtalsvillkor, prövning och utvärdering, teknisk utveckling samt ett rikt material om informationssäkerhet.

Upphandla

Om förfarande, annonstid och underrättelse om utgången av upphandlingen.

Implementera avtalet

Om leveransgodkännande.

Förvalta avtalet

Om avtalsuppföljning.

Under varje steg finns råd och rekommendationer samt förslag till beslutspunkter.

Vägledningen förespråkar användning av funktionskrav för att öppna för nya och innovativa lösningar och exempel på sådana ges. Tidig och riklig dialog med leverantörer förespråkas och vikten av att utgå från väl definierade behov betonas. Olika typer av samverkan mellan kommuner förespråkas.