Verktygslådans målgrupper

Verktygslådan vänder sig till dig som i ditt arbete möter utrikes födda föräldrar och deras barn under föräldraledigheten och som vill förenkla deras väg in i det svenska samhället. Exempelvis:

  • Du som arbetar på eller ansvarar för öppen förskola.
  • Du som arbetar med sfi, socialtjänst, integration eller arbetsmarknad.
  • Du som arbetar med barn- eller mödrahälsovård.

Varför öppen förskola?

Den öppna förskolan har goda förutsättningar att främja utrikes födda föräldrars etablering. Det gäller i synnerhet kvinnor, då de är en stor majoritet av de utrikes födda föräldrar som besöker öppna förskolan. Den är också en lämplig arena för att introducera både barn och föräldrar till den svenska förskolan.

  • Den öppna förskolan är en arena som redan finns, med kompetenser och lokaler som är anpassade efter både barn och vuxna.
  • Den öppna förskolan kan anpassa innehåll och arbetsformer efter både barns och föräldrars behov.
  • Den öppna förskolan har nätverk och kanaler för att nå målgruppen utrikes födda föräldrar, och kan bli en väg till fler viktiga samhällsaktörer.
  • Den öppna förskolan är en mötesplats för alla föräldrar och skapar därmed möjlighet till möten mellan svenskfödda och utrikes födda föräldrar.

Bakgrund till Verktygslådan

Inom ramen för SKR:s överenskommelse med regeringen, Öppen förskola för språk och integration, har Sveriges Kommuner och Regioner kommit i kontakt med drygt 100 kommuner som arbetar med den öppna förskolan som arena för att nå utrikes födda föräldrar och deras barn. Verktygslådan bygger på erfarenheter från kommuner som bidragit med sina lärdomar under perioden 2018–2020. En referensgrupp med medarbetare från elva kommuner har varit till stor hjälp i arbetet.

Föräldraledighet är en anledning till att etablering för utrikes födda kvinnor tar längre tid än för män. Ledigheten kan innebära uppehåll från sfi och andra insatser. Majoriteten av de aktiviteter som SKR tagit del av på öppna förskolan är utformade just för att stärka integration och bryta isolering för målgruppen kvinnor. Eftersom även män är välkomna att delta så använder vi ändå begreppet ”utrikes födda föräldrar”.