Lämna synpunkter eller ställ frågor

Vi vill fortsätta att utveckla Skoldigiguide och vara ett stöd i kommunernas arbete att utveckla skolan med digitalisering. Här kan du som är huvudman lämna dina synpunkter om guiden och ställa frågor som rör ledningens arbete med digitaliseringen i skolan.