Nyckeltalen i tabeller

Här redovisas de indikatorer och värden som utgör underlag för rapportens diagram. Förklaringar finns i delen Om nyckeltalen - Definitioner och källor

Tabell 3. Del 1 - Indikatorer för regionernas miljöarbete

Tabell 3. Indikatorer för regionernas miljöarbete

Färgsättningen av cellerna har gjorts så att en tredjedel av regionerna finns i respektive färgintervall.

Tabell 3. Del 2 - Indikatorer för regionernas miljöarbete

Tabell 3. Del 2 - Indikatorer för regionernas miljöarbete

Färgsättningen av cellerna har gjorts så att en tredjedel av regionerna finns i respektive färgintervall.