Förord

Välfärden står inför en stor kompetensutmaning när antalet äldre ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Utmaningens innehåll och omfattning skiljer sig åt idag, och kommer sannolikt fortsätta variera, i olika delar av landet.

Arbetsgivare i kommuner och regioner kan göra och gör redan idag mycket för att klara kompetensutmaningen. Arbetsgivarna har klarat av tidigare utmaningar genom att Inte bara rekrytera utan också genom att förändra arbetssätt och organisation. Nu behöver ytterligare fokus riktas mot att ta vara på befintliga medarbetares kompetens och att arbeta strategiskt med omställning. KOM - KR är ett unikt avtal som slutits mellan samtliga parter i kommuner och regioner för att möta såväl verksamhetens som arbetstagarens behov av kompetens och omställning.

SKR har sedan tidigare visat på nio strategier för att möta kompetensutmaningen. För att bättre svara mot dagens utmaningar har dessa reviderats. De reviderade strategierna beskrivs för första gången i denna rapport. Vi visar också hur rekryteringsbehovet kan minska när fler medarbetare går upp i arbetstid samt stannar kvar längre i arbetslivet.

Rapporten är framtagen av Bodil Umegård, Johanna Öqvist och Somia Frej i samarbete med Sophia Olofsson och Johannes Johansson. Stockholm i november 2020

Caroline Olsson

Avdelningschef

Avdelning för arbetsgivarpolitik