Redaktörer och upplysningar om innehållet

Redaktörer

Niclas Johansson

Nils Mårtensson

Annika Wallenskog

Upplysningar om innehållet:

Anders Brunstedt (samhällsekonomi, makroprognos)

Jesper Ekberg (Strategi för hälsa)

Jonas Eriksson (läkemedel, kostnader för hälso- och sjukvård)

Anders Folkesson (utjämning, kommunsammanslagningar)

Jonathan Fransson (digitalisering)

Mona Fridell (kostnadsutveckling i skolan)

Tor Hatlevoll (arbetsmarknad)

Madeleine Holm (regionernas ekonomi, appendix)

Fredrik Holmström (koncernuppgifter i kommuner)

Anna Kleen (offentliga finanser)

Bo Legerius (kollektivtrafik, skatteunderlag)

Nils Mårtensson (demografi och sysselsättning)

Måns Norberg (effektivisering)

Anna Pegelow (digitalisering, nyttorealisering)

Agneta Rönn (går vi mot en mer effektiv välfärdssektor?)

Per Sedigh tfn (kommunernas ekonomi, appendix)

Peter Sjöquist (funktionshinder)

Siv Stjernborg (gröna obligationer)

Oscar Svensson (arbetsmarknadspolitik)

Bodil Umegård (sysselsättning i kommunsektorn)

Annika Wallenskog (statliga övertaganden)