Redaktörer

Redaktörer

 • Niclas Johansson
 • Nils Mårtensson
 • Annika Wallenskog

Upplysningar om innehållet

 • Anders Brunstedt (samhällsekonomi)
 • Jesper Ekberg (psykisk ohälsa)
 • Jonas Eriksson (läkemedel, kostnader för hälso- och sjukvård, psykiatri)
 • Anders Folkesson (Kommunutredningen)
 • Jonathan Fransson (äldreomsorg, coronapandemin, individ- och familjeomsorg)
 • Mona Fridell (skolan)
 • Mikael Havasi (psykisk ohälsa)
 • Madeleine Holm (regionernas ekonomi, appendix)
 • Fredrik Holmström (kultur och fritid)
 • Anna Kleen (offentliga finanser)
 • Bo Legerius (kollektivtrafik, skatteunderlag)
 • Nils Mårtensson (coronapandemin)
 • Måns Norberg (ekonomiskt bistånd, coronapandemin)
 • Ulrika Runemar (arbetsmarknad)
 • Per Sedigh (kommunernas ekonomi, appendix)
 • Mikael Svensson (digitalisering)