Redaktörer och upplysningar om innehållet

Redaktörer

Niclas Johansson

Nils Mårtensson

Annika Wallenskog

Upplysningar om innehållet:

Anders Brunstedt (samhällsekonomi, makroprognos)

Jonas Eriksson (förebyggande verksamhet, läkemedel, kostnader för hälso- och sjukvård)

Jonathan Fransson (förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg)

Tor Hatlevoll (internationell ekonomi)

Madeleine Holm (landstingens ekonomi, appendix)

Fredrik Holmström (investeringar i kommuner)

Anna Kleen (samhällsekonomi, offentliga finanser)

Bo Legerius (samhällsekonomi, skatteunderlag)

Nils Mårtensson (pensioner)

Karin Perols (asylmottagande och nyanländas etablering)

Agneta Rönn (statlig styrning och riktade statsbidrag, förebyggande verksamhet)

Per Sedigh (kommunernas ekonomi, appendix)

Bodil Umegård (rekryteringsutmaningar)