Redaktörer och sakkunniga

Redaktörer

Niclas Johansson

Nils Mårtensson

Annika Wallenskog

Sakkunniga

Jonas Eriksson (läkemedel, kostnader för hälso- och sjukvård)

Jonathan Fransson (enkät, kommunernas utmaningar)

Lennart Hansson (samverkan)

Håkan Hellstrand (samhällsekonomi, demografi och sysselsättning)

Madeleine Holm (landstingens ekonomi, appendix)

Fredrik Holmström (investeringar i kommuner)

Anna Häggqvist (KPP i hälso- och sjukvården)

Anna Kleen (samhällsekonomi, offentliga finanser)

Ove Ledin (flyktingmottagande, ensamkommande barn)

Bo Legerius (priser, skatteunderlag)

Roger Molin (strukturförändringar i hälso- och sjukvården)

Nils Mårtensson (effektivisering med digitalisering)

Måns Norberg (flyktingersättningar, ekonomiskt bistånd)

Agneta Rönn (effektivisering, statsbidrag)

Per Sedigh (kommunernas ekonomi, appendix)

Peter Sjöquist (kostnader LSS och personlig assistans)

Siv Stjernborg (pensioner)

Kontakta SKL