Fotnoter

 1. Eriksson och Näsman (2011).
 2. SOU 2001:72.
 3. NCK (2014), Longobardi och Badenes-Ribera (2017).
 4. Brå (2012); Dobash och Dobsash (2004); Jernbro och Janson (2017); NCK (2014).
 5. Arnell och Ekbom (1999/2010).
 6. Annerbäck et al. (2010), Appel och Holden (1998); Edleson (1999); Herrenkohl et al. (2008); Jernbro och Janson (2017); Stith et al. (2009).
 7. Janson et al. (2011).
 8. Hester et al. (2006), se även Hooper (1992); Mellberg (2002).
 9. Eriksson (2003); Weinehall (1997).
 10. Hackett och Uprichard (2007).
 11. McDonald et al. (2015).
 12. Becker och French (2004); Forsberg (2015).
 13. Johnson (2008); Stark (2007).
 14. Brå (2014).
 15. Brå (2017).
 16. Kropp et al. (2004).
 17. Dixon, Hamilton-Giachritsis, Browne och Ostapuik (2007).
 18. Aho et al. (2016); Cater et al. (2014); Jernbro och Janson (2017).
 19. Jernbro och Janson (2017).
 20. Dank et al. (2014).
 21. Kellogg (2007).
 22. Hindley et al. (2006).
 23. Jernbro och Janson (2017).
 24. Jernbro och Janson (2017).
 25. Jernbro och Janson (2017).
 26. Ford-Gilboe et al. (2009); Varcoe et al. (2011).
 27. Kimerling et al. (2009).
 28. Näsman och Fernqvist (2015).
 29. Svedin et al. (2016).
 30. Jernbro och Janson (2017).
 31. Aho et al. (2016); Annerbäck et al. 2010; Cater, et al. (2014); Jernbro och Janson (2017); Radford et al. (2013).
 32. Jernbro och Janson (2017).
 33. Åkerlund (2017).
 34. Åkerlund (2017).
 35. Åkerlund (2017).
 36. Christensen (1990); Almqvist och Broberg (2004), Hester et al. (2006); van Rooij et al. (2015).
 37. Hydén (1995).
 38. Chan och Yeung, (2009); Evans, Davies och DiLillo (2008); Gustafsson et al. (2017); Kitzmann, et al. (2003), Wolfe, et al. (2003).
 39. Grip (2012); McCloskey och Walker (2000).
 40. Överlien (2012).
 41. Chan och Yeung, (2009); Evans, Davies och DiLillo (2008); Gilbert et al. (2009); Kitzmann, et al. (2003), Wolfe, et al. (2003).
 42. Jernbro och Janson (2017).
 43. Grych et al. (2000).
 44. Almqvist och Broberg (2004).
 45. Jernbro och Janson (2017).
 46. Hester et al. (2006).
 47. Cater (2004) (2007); McGee (2000); Mullender et al. (2002).
 48. Eskonen (2005); Weinehall (1997); Överlien (2012).
 49. Broberg et al. (2011); Mullender (2004).
 50. Stanley (2011).
 51. Schiratzki (2019).
 52. Arad-Davidzon och Benbenishty (2008); DePanfilis och Girvin (2005).
 53. van Rooij et al. (2015).
 54. Graham-Bermann & Hughes (2003); Jouriles et al. (2001); McGee (2000).
 55. McGee (2000).
 56. Chiesa et al. (2018).
 57. Scott (2004).
 58. Horwath & Platt, (2019).
 59. Broberg et al, (2015).
 60. Millner & Crouch, (2018).
 61. Horwath & Platt (2019).
 62. Hacket, (2014); Martin, (2014).
 63. Socialstyrelsen, (2018).
 64. Hacket (2014).
 65. Belsky och Belsky (1984).
 66. Maccoby, (2000); Kiff, Lengua och Zalewski (2011).
 67. Van Bakel och Riksen-Walraven (2002).
 68. Van Bakel och Riksen-Walraven, (2002).
 69. Hackett (2014).
 70. Hackett (2014).
 71. Bogenschneider et al. (1997).
 72. Cicchetti, (1989).
 73. Horwath och Platt, (2019).
 74. Cicchetti (1989).
 75. Zero to three (2016).
 76. Adhia och Jeong, 2019; Burnette, Ferreira & Buttell (2017).
 77. Peled (2000); Guille, (2004).
 78. Eriksson (2003); Labarre, Bourassa, Holden, Turcotte och Letourneau, (2016).
 79. Brown, Callahan, Strega, Walmsley och Dominelli, (2009); Eriksson (2007); Lapierre och Côté, (2011); Scott, Francis, Crooks, Paddon och Wolfe (2007).
 80. Appel och Holden (1998); Edleson (1999); Hamby, Finkelhor, Turner och Ormrod (2010); Slep och O’Leary (2005).
 81. Burnette et al. (2017).
 82. SOU 2001:72.
 83. Bancroft et al. (2012); Cater och Forssell (2014); Edleson och Williams (2006).
 84. Forssell (2016).
 85. Adhia och Jeong (2019).
 86. Bancroft et al. (2012).
 87. Cater och Forssell (2014).
 88. Bancroft et al. (2012).
 89. Cater och Forssell (2014).
 90. Humphreys och Stanley (2006).
 91. Eriksson (2003).
 92. Bancroft et al. (2012).
 93. Fox, Sayers och Bruce (2001); Håland, Lundgren, Lidén och Eri (2016); Perel och Peled (2008).
 94. Poole och Murphy (2019).
 95. Mohaupt och Duckert (2016); Rothman, Mandel och Silverman (2007); Salisbury, Henning & Holdford (2009); Stover & Spink (2012).
 96. Rothman (2007).
 97. Perel och Peled (2008).
 98. Fox et al. (2001); Håland et al. (2016); Stover (2013).
 99. Poole och Murphy (2019).
 100. Bancroft et al. (2012); Eriksson och Hester (2001).
 101. Haavind (1974); Smart (1998).
 102. Jacobs och Jaffe (2010).
 103. Dillon, Hussain, Loxton och Rahman, (2013).
 104. Hungerford et al., (2012); Johnson & Lieberman (2007); Lieberman et al. (2005); Levendosky et al. (2003).
 105. Grip (2012).
 106. Herbell, Li, Bloom, Sharps och Bullock (2020); Izaguirre och Calvete (2014); Lapierre (2010).
 107. Hungerford et al. (2012); Johnson och Lieberman (2007); Lieberman et al. (2005); Levendosky et al. (2003).
 108. Molina, Skowron och Hackman (2020).
 109. Austin, Shanahan, Barrios och Macy (2019).
 110. Murray, Bair-Merritt, Roche och Cheng (2012).
 111. Dillon, Hussain, Loxton och Rahman (2013).
 112. Dillon, Hussain, Loxton och Rahman (2013).
 113. Callender, Olson, Choe och Sameroff (2012).
 114. Chiesa et al. (2018).
 115. Johnson (2008).
 116. Nicklas och Mackenzie (2013).
 117. Pels, van Rooij och Distelbrink, (2015).
 118. Huang, Wang och Warrener (2010); McCloskey, Figueredo och Koss (1995); Peled (2011); Postmus, Huang och Mathisen-Stylianou (2012).
 119. Sullivan, Nguyen, Allen, Bybee och Juras (2000).
 120. Grip (2019).
 121. Cicchetti och Valentino (2006).
 122. Levendosky, Bogat, Bernard och Garcia (2018).
 123. Kita, Hayashi, Umeshita, Tobe, Uehara, Matsunaga och Kamibeppu (2020).
 124. Bernstein, Timmons och Lieberman (2019).
 125. Lieberman (2007).
 126. Peled (2011).
 127. Van Bakel och Riksen-Walraven (2002).
 128. Izaguirre och Calvete, 2014; Casanueva (2008).
 129. DeVoe & Smith (2002); Peled och Barak-Gil (2011).
 130. Rowsell (2003); Irwin, Thorne och Varcoe (2002).
 131. Levendosky, Huth-Bocks, Shapiro och Semel (2003).
 132. Levendosky, Lynch och Graham-Bermann (2000a).
 133. Letourneau, Fedick och Willms, (2007).
 134. Casanueva (2008).
 135. Hughes och Marshall (1995).
 136. Bancroft, Silverman & Ritchie ( 2012).
 137. Radford och Hester (2006).
 138. Holden och Ritchie (1991).
 139. Bancroft et al. (2012).
 140. Bancroft et al. (2012).
 141. Bancroft et al. (2012).
 142. Rowsell (2003).
 143. Ahlfs-Dunn och Huth-Bocks (2016).
 144. Näsman och Fernqvist (2015).
 145. Bancroft et al. (2012).
 146. Rowsell (2003).
 147. Se Axberg et al. (2019) – Stöd för analys och bedömning.
 148. Sawyer (2013).
 149. Cater och Forssell (2014).
 150. Lapierre (2008); Radford och Hester (2006).
 151. Eriksson 2003; 2020.
 152. Eriksson 2020; (Rowsell, 2003).
 153. Radford och Hester (2006).
 154. Bruno (2016); Eriksson (2003); Radford och Hester (2006).
 155. Bancroft et al. (2012); Bruno (2016); Eriksson (2020).
 156. Gottzén 2013).
 157. Eriksson (2003).
 158. Eriksson (2020).
 159. Svedin et al. (2015).
 160. Jernbro och Janson (2017).
 161. Jensen et al. (2005), Solberg (2007).
 162. O’Doherty et al. (2015).
 163. Almqvist et al. (2020); Hedtjärn et al. (2009), Hultmann et al. (2017).
 164. Shlonsky (2015).
 165. Hearn (1998).
 166. Enander (2008).
 167. Gottzén (2013).
 168. SOSFS 2014:4.
 169. Northcott (2012).
 170. Northcott (2012).
 171. Bartelink et al. (2015), White och Walsh (2006).
 172. Nicholls et al. (2013).
 173. Axberg et al. (2018); Broberg et al. (2015); Eriksson et al. (2020), Hultmann et al. (2020).
 174. Münger och Matsson (2018).
 175. FREDA är den svenska varianten av Danger Assessment (Campbell et al. 2007).
 176. Kropp et al. (2004).
 177. Randell Kropp P. Belfrage H, Stephan D.H (2013).
 178. Hungerford et al. (2010), Hultmann (2015).
 179. Shonskly och Wagner (2005).
 180. Goodman och Melinder (2007).
 181. Fängström (2017).
 182. Axberg (2017), Fängström (2017).
 183. Granqvist et al. (2017).
 184. Uppställningen är hämtad från iRiSk Stöd för analys och bedömning (Axberg et al. 2019).
 185. Broberg et al. (2011), Mullender, (2004).
 186. Broberg et al.(2011).
 187. Broberg et al. (2011), Mullender (2004).
 188. Graham-Bermann och Hughes (2003).
 189. Cohen et al. (2006).
 190. Se Almqvist et al. (2018); Almqvist och Draxler (2016); Broberg et al. (2015).
 191. Broberg et al.(2011).
 192. jfr Leira (1990).
 193. Antonovsky (1993); Eriksson och Näsman (2011).
 194. Broberg et al. (2015); Grahamn-Berman et al. (2007).
 195. Svedin, Nilsson et al. (2015).
 196. Almqvist et al. (2018); (Broberg et al. 2015).
 197. Broberg et al. (2015); Granqvist et al. (2017); Lieberman et al. (2005); Lieberman et al.( 2006).
 198. Cohen et al. (2006).
 199. Iversen (2014).
 200. Iversen (2014).
 201. Källström Cater (2014).
 202. Källström Cater (2014).
 203. Jaffe et al. (2014).
 204. Brå, (2007); Campbell et al. (2007); Socialstyrelsen, (2016 & 2018).
 205. Socialstyrelsen (2016) & (2018).
 206. Hamilton, Jaffe och Campbell (2013); Olszowy et al. (2013).
 207. McIntosh et al. (2016), Eriksson et al (2018).
 208. SOU 2005:43; SOU 2017:6.
 209. Bergman och Rejmer (2017).
 210. Bergman och Rejmer (2017).
 211. Bala et al. (2007); Johnston et al. (2005).
 212. Trocme och Bala (2005).
 213. Saunders et al. (2013); Saunders et al. (2016).
 214. Barnombudsmannen (2005); Diesen (2016); SOU 2017:6.
 215. Bruno (2016).
 216. Bergman och Eriksson (2018).
 217. T.ex. Ekbrand (2006); Fleury et al. (2000); Hester et al. (2006).
 218. Ekbrand (2006).
 219. Barncroft et al. (2012).
 220. Chan och Yeung, (2009); Evans, Davies och DiLillo, (2008); Gunnarsson et al. (2017); Kitzmann, et al., (2003), Wolfe, et al. (2003.
 221. Bancroft et al. (2012); Cater och Forssell (2014); Edleson och Williams (2006); Forssell (2016); Salisbury et al. (2009).
 222. Jacobs och Jaffe (2010).
 223. Birnbaum och Bala (2009).
 224. Shaw (2010).
 225. Johnson et al. (2005).
 226. Laing (2016).
 227. Ekbrand (2006).
 228. Jaffe m.fl. (2008).
 229. Jaffe m.fl. (2008: 505, tabell 1).
 230. Jaffe et al. (2008:511, tabell 2).
 231. Prop. 2009/2010:192.
 232. Prop. 2005/06:99; Prop. 2009/10:192; SOU 2005:43; SOU 2007:52.
 233. Singer, (2000).
 234. Eriksson och Näsman (2011); Neale (2002); Parkinson et al. (2007); Smart et al. (2001).
 235. Stranz et al. (2016).
 236. Eriksson och Hester (2001); Eriksson et al. (2013); Hester (2011).
 237. Eriksson och Hester (2001; Hester (2011).
 238. SOU 2018:32.
 239. Eriksson (2003).
 240. SOU 2018:32.